Važni telefonski brojevi

Važni državni brojevi:

Broj:
Naziv:

112

Hitni slučajevi
92
Policija
93
Vatrogasci
94
Hitna pomoć
985
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje
987
HAK - Pomoć na cesti
96
Predaja brzojava
981 Opće informacije
95 Točno vrijeme

Važni lokalni brojevi:

Broj: Naziv:

052/ 811 566

Turistička zajednica grada Rovinja
052/ 813 004
Hitna pomoć
052/ 811 453
Autobusni kolodvor
052/ 813 589
Ljekarna
052/ 811 100
Taxi
052/ 811 466
HPT
052/ 805 200
Grad Rovinj Gradsko poglavarstvo

Ispis