Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1045. Error 9: Invalid character

Važni telefonski brojevi

Važni državni brojevi:

Broj:
Naziv:

112

Hitni slu?ajevi
92
Policija
93
Vatrogasci
94
Hitna pomo?
985
Centar za obavješ?ivanje i uzbunjivanje
987
HAK - Pomo? na cesti
96
Predaja brzojava
981 Op?e informacije
95 To?no vrijeme

Važni lokalni brojevi:

Broj: Naziv:

052/ 811 566

Turisti?ka zajednica grada Rovinja
052/ 813 004
Hitna pomo?
052/ 811 453
Autobusni kolodvor
052/ 813 589
Ljekarna
052/ 811 100
Taxi
052/ 811 466
HPT
052/ 805 200
Grad Rovinj Gradsko poglavarstvo

Ispis