Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1045. Error 9: Invalid character

Stari grad

Starogradska jezgra, zašti?ena povijesna cjelina (Rješenje o zaštiti doneseno po Konzervatorskom zavodu Rijeka 1963.g.) naj?udesniji je i najinteresantniji dio Rovinja. 

Predivno je doživjeti stari dio grada bogat brojnim romani?ko-goti?kim, renesansnim, baroknim, neoklasicisti?kim prozorima, balkonima, baladurama, altanama (terasama na krovu), portalima, skalinadama. Šetaju?i uskim ulicama i trgovima bit ?emo fascinirani ljepotom usko zbijenih visokih ku?a koje jedna drugu podupiru na kosini podno crkve Sv. Eufemije. Nekad zašti?ene sigurnim ranosrednjovjekovnim i renesansnim gradskim bedemima djelomi?no o?uvanim do danas na južnoj i sjevernoj strani starog grada. 

Stari GradOd sedam gradskih vratiju troja su sa?uvala svoj prvotni oblik: Vrata Sv. Benedikta (danas Vrata na obali), Vrata pod zidom, s natpisom iz 1590.g. i Vrata Sv. Križa, s gradskim grbom, dok su Vrata stare ribarnice, danas Balbijev luk doživjela odre?ene izmjene. 

S gradskog trga, na mjestu gdje su postojala gradska vrata - Vrata stare ribarnice, ulazimo u stari grad.

Tu se nalazi prelijepi barokni Balbijev luk, venecijanska gra?evina obložena kamenom 1678.-79.g. Na gornjem dijelu luka nalazi se figura glave, s vanjske strane luka, u turskom stilu a s unutrašnje strane mleta?kom. Stotinjak godina kasnije, arhitrav luka je ukrašen sa dva grba obitelji Balbi, izme?u kojih se nalazi kamena plo?a sa posvetom a poviše nje figura mleta?kog lava. Kameni lav je jedinstven po natpisu otvorene knjige na kojoj se ?ita "VICTORIA TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS".

Balbijev LukS lijeve strane nalazi se gradska vije?nica, nekad pretorska pala?a ?iji "temelji" poti?u iz 1308., tijekom idu?ih stolje?a mnogo puta dogra?ivana i obnavljana.

U dijelu prizemlja nalazio se ?ak i zatvor dok je na katu bila velika Sala Gradskog vije?a, razni uredi te arhiv. 1822.g. srušen je sotoportik sa starim gradskim vratima; pro?elje i atrij su obnovljeni izme?u 1850. i 1860. kad je postavljeno niz grbova venecijanskih i rovinjskih obitelji, te gradski grb.

Zanimljivo je da se rovinjski grb, heraldi?ki križ crvene boje na bijelom polju pojavljuje još u XIV. i XV. st. Danas, na prvom katu vidimo prekrasne zidne freske iz 1584.g. koje su ukrašavale bivšu vije?nicu.

Na Matteottijevom trgu nalazi se netom obnovljena zgrada Centra za povijesna istraživanja Talijanske Unije, nastalog 1968.g. Centar raspolaže bogatom bibliotekom od preko 80.000 djela koja od 1995.g. ima status "Biblioteca depositaria del Consiglio d´ Europa" - biblioteka u kojoj se pohranjuje materijal Europskog savjeta za pitanja ljudskih prava i prava manjina.

Sa Matteottijevog trga dolazimo do Velog trga koji obiluje prekrasnim renesansnim ku?ama iz XVI.st. Kojugod uli?icu odaberemo, svaka je ?udesno lijepa i posebna. Neke ?e nas odvesti na obalu a neke, kao Grisia, poznata po tradicionaloj izložbi slika, do vrha brijega na kojem se nalazi raskošna Župna crkva Sv. Eufemije, zaštitnice grada. Na kraju ulice, odnosno podno same crkve nalazi se crkvica Sv. Josipa podignuta 1673.g.

Stari Grad 2Spuštamo li se ulicom Sv. Križa, u neposrednoj blizini gradskih vrata Sv. Križa, nalazi se istoimena crkvica sagra?ena 1592.g. Prema predaji, u neposrednoj se blizini zaustavio sarkofag sa tijelom Sv. Eufemije, o ?emu govori natpis na stupu podno crkvice, podignutom na stijeni uz more.

Tu se, na trgu Pod lukovima nalazi, okružena visokim ku?ama, crkva Sv. Benedikta iz XIV.st. a odmah u blizini su i vrata Sv. Benedikta, danas Vrata na obali s dijelom poteza srednjovjekovnih zidina iz XII st. Sam trg je jedan od najljepših rovinjskih urbanih cjelina visoke ambijentalne vrijednosti.

Veliki lukobran južne luke, izgra?en 1859.g., prvotno je sezao do mjesta gdje se danas lomi a tek je 1931.g. izgra?en u svojoj veli?ini kako bi oto?i?u Sv. Katarine pomagao štititi mnogobrojne brodice od iznenadnog opasnog nevremena sa jugozapada.

Od velikog mola, prema Gradskom trgu, dolazimo do tre?eg ulaza u Stari grad, do Vratiju pod zidom, na koja se jednim dijelom naslanja pretorska pala?a protežu?i se do Matteottijevog trga odnosno do, nekad Vratiju stare ribarnice, danas Balbijevog luka.

Stari Grad 3Ako pak, od crkve Sv. Eufemije, krenemo jednom od najljepših ulica starog grada, Bregovitom ulicom do?i ?emo do Poljane na brijegu, koja u svom današnjem obliku potje?e iz XVIII.st. Crkvica Sv. Tome Apostola, krasan spomenik srednjovjekovne arhitekture, spominje se u XIV.st. a 1723. je proširena odnosno nadsvo?en je uli?ni prostor na kojem se nalazi freska s prikazom raspe?a. Paralelno sa Bregovitom ulicom proteže se Švalbina ulica, prvi dio grada nastao u XVII.st van gradskih zidina. Sa svojim baroknim gra?evinama spada me?u ljepše rovinjske ulice.

Silaze?i dolazimo do ORATORIJA ŽALOSNE GOSPE, crkve koju svi zovu "Oratorio" a ima ulaz sa dvije strane, jedan iz ulice S.Chiurco a drugi iz Švalbine ulice.

U srednjem vijeku je u tom zgradbenom sklopu, u prizemlju bilo prihvatilište za strance i siromašne, a na katu, u jednom dijelu crkva.

Na oltaru, u niši sa staklenim vratima, smješten je kip žalosne gospe. Crkva u mnogo?emu dopunjuje i zamjenjuje crkvu Sv. Eufemije pa se bogoslužje u njoj održava svakog dana.

Pri kraju Švalbine ulice, s lijeve strane nalazi se crkvica Gospe od zdravlja, podignuta 1779.g. U crkvi ima vrijednih slika na platnu a oltarna je slika kopija slike iz poznate crkve Majke Božje od Zdravlja u Veneciji.

 

Preuzeto sa: www.rovinj.hr

Ispis