Greška

Obi?an Svijet

Band osnovan 2007 godine u Rovinju. Prica po?inje kada su se upoznali Darko Zgrablji? i Sanjin Skopljak, ljudi odrasli u poprilicno razli?itom muzickom okruženju. Kako su uvidjeli da kombinacija ideja primjenjenih na pjesme koje je Darko napisao daje zanimljive muzi?ke rezultate, odlucuju osnovati band. Ubrzo im se pridružuje Moreno Mohorovi?, bubnjar iz Rovinja, a pri snimanju prvog demo albuma nesebi?no im pomaže basista Bucolini ("KUD IDIJOTI"). Kako je Bucolini u nemogu?nosti izvoditi live nastupe sa bandom zbog obaveza prema mati?noj grupi, u band dolazi Danijel Košara te se time u potpunosti zaokružuje današnji sastav. Prilikom rada na demo albumu "No?" grupa pokušava izbje?i doticaj sa politi?kim temama i potpuno se orjentira na zabavnu i ljubavnu tematiku. Me?utim, uz slogan "AKO NIJE GORE NIJE NAM NI BOLJE" nastaje novi materijal grupe.

ÄŚetvrtak, 28 Listopad 2010 18:27 Aleksandar Luki?
Ispis