Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character

Mc Chivas (ALC)

Prve kontakte sa Hip - Hop kulturom ima sa 15 godina (1998) te ulazi u kontakt sa raznim lokalnim muzi?arima. Pokre?e White Staff Project koji je trebao ujediniti sve lokalne MC-je i muzi?are zainteresirane za takav project. Sura?uje sa Fill da Rillom, Eduard Makonom, DJ Skilll (Popeye), Luciano Venier(Big Wave), Marko Kal?i? (Ruiz), Van Noten /Ivan Lukave?ki/, ?ipsi /Zoran Ivanov/ i /Ana Ljuti?/.

Kao ?lan Artes Liberales Crewa (Flow Capitano aka Mc Luka, Retor, Animale Mc aka Fresh Music, Van Noten, Ana Ljuti?), sura?uje sa producentom i tonskim majstorom Tizianom aka T.J. /Tiziano Budi?in/, //Fresh Production//(Roberto Orbani? a.k.a. Animale) i Psilocybeom/Aleksandar Luki?/. A.L.C. je skupina koja nema sku?en svijetonazor i koja u skoroj budu?nosti želi pridobiti što ve?i broj razli?itih kreativnih ljudi u bilo kojem polju umjetnosti i tako stvoriti jednu jedinstvenu multikulturalnu urbanu skupinu.

Petak, 29 Listopad 2010 12:39 Aleksandar Luki?
Ispis PDF