Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:418. Error 9: Invalid character

Uvod

Ovi uvjeti reguliraju prava i obveze svih izvo?a?a koji se odlu?e prijaviti na natje?aj za sudjelovanje na Rovinj Music Festivalu 2013. godine!

Rovinj Music Festival u sklopu festivala ima predvi?en natjecateljski dio koji ?e se kao i prošlih godina održati na glavnom stage-u u udarnim terminima. Glavni je smisao festivala na prvom mjestu druženje, razmjena iskustva, dobra zabava i mogu?nost stjecanja medijske pozornosti te naravno osvajanje vrijednih nagrada.

Molimo sve izvo?a?e da se odazovu u što ve?em broju kako bismo opravdali visoka o?ekivanja festivala s obzirom na odli?ne rezultate u protekla ?etiri RMF-a.

Prijavljivanjem na natje?aj smatra se da izvo?a?i prihva?aju dalje opisane uvjete natje?aja i u?eš?a na festivalu.

Trajanje natje?aja

Natje?aj traje od 28.10.2013. do 28.11.2013. godine.

Pravo u?eš?a

Pravo u?eš?a na natje?aju imaju svi demo izvo?a?i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Pod demo izvo?a?ima podrazumijevaju se glazbeni sastavi i solo izvo?a?i u pratnji glazbenog sastava, koji nemaju potpisan ugovor sa izdava?kom ku?om i izdan album plasiran na nacionalnoj razini zemlje podrijetla.

Pravo u?eš?a na natje?aju imaju natjecatelji iz svih glazbenih žanrova i izri?aja koji svoje skladbe sviraju uživo, bez matrice. Izuze?e je klasi?na glazba, turbofolk i folklorne plesne skupine.

Prijava na natje?aj

Za potrebe prijave na natje?aj, potrebno je pripremiti:
·    Tri demo snimke (autorske glazbe) u .MP3 formatu,
·    Popunjen obrazac „PrijavnicaIzvodjacaRMF2013.xls“ (link za preuzimanje se nalazi na dnu ovog dokumenta),
·    Jednu ili više fotografija izvo?a?a u elektronskom formatu,
·    Biografiju izvo?a?a u .DOC formatu.

Navedeni materijal potrebno je poslati na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript , najkasnije do 28.11.2013. godine. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Rovinj Music Festival zadržava neograni?eno pravo upotrebe svih podataka dostavljenih od strane u?esnika za promotivne svrhe festivala.

Skladbe koje tekstovima vrije?aju prava pojedinaca ili grupa ne?e biti razmatrane od strane žirija.

Upute za prijavu i na?in ozna?avanja dokumenata te slanja prijavnice opisan je na obrascu prijavnice!

Na?in odabira izvo?a?a

Izvo?a?i, to?nije 6 natjecatelja (izvo?a?a-sastava-grupa) polufinalista, biti ?e odabrani izme?u svih prijavljenih od strane stru?nog odbora, na osnovu analize pristiglih prijava, a na temelju niže objavljenih pisanih kriterija od strane Organizatora.

Spisak odabranih izvo?a?a polufinalista i raspored nastupa, te imena ?lanova odbora  biti ?e objavljeni na službenoj internet stranici festivala 07.12.2013. godine.

Osnovni kriterij kojim ?e se stru?ni odbor voditi pri odabiru u?esnika polufinalista festivalskog natjecanja je kvaliteta glazbe, originalnost i doprinos koji takav kreativni ili autorski rad može ostvariti u glazbenoj kulturi.
U slu?aju da netko od odabranih polufinalista pravovremeno otkaže nastup, stru?ni žiri ?e izvršiti ponovno glasovanje, te time i novi odabir zamjenskog izvo?a?a iz uskog kruga natjecatelja koji su u prvom glasovanju odabrani kao zamjenski polufinalisti.

Uvjeti natjecanja

RMF festivalsko natjecanje je natjecanje na kojem stru?ni žiri ocjenjuje glazbeni nastup izvo?a?a i op?i dojam i tako odlu?uju o pobjednicima natjecanja!

Svi natjecatelji izvo?a?i ?e se natjecati na istoj festivalskoj lokaciji raspore?eni u dvije polufinalne ve?eri sukladno tehni?kim zahtjevima i glazbenom žanru. Nakon prebrojavanja glasova stru?nog žirija odlu?it ?e se o pobjedniku te o drugo i tre?e plasiranom kao i o sveukupnom poretku finalista. Stru?no ?e povjerenstvo prebrojati sve glasove i sukladno rezultatima odrediti dobitnike nagrade.

Natjecanje ?e se doga?ati 28 i 29.12,2013. g. nakon revijalnog nastupa predgrupe i koncerta „Headlinera“ u vremenu izme?u 23:00 i 01:00 h.

Svaki izvo?a? ?e za polufinalne ve?eri na raspolaganju imati minimalno 25 i maksimalno 35 minuta vremena za glazbeni nastup.

Ocjenjivanje ?e se provoditi uz glasanje stru?nog žirija u ?ijem ?e sastavu uz ?lanove upravnog odbora festivala biti i predstavnici struke i medija.

I ove godine za pobjednike spremamo vrijedne nagrade

Svi sudionici polufinalnih ve?eri tj . svi izvo?a?i natjecatelji koji nastupaju na RMF-u odabrani od strane stru?nog žirija uz pomo? podataka slušanosti prijavljenih glazbenih uratka, dobit ?e priznanja  kao najboljih 6 Hrvatskih demo izvo?a?a od mnoštva prijavljenih. Nagrade i priznanja ?e biti dodijeljena na sve?anosti zatvaranja festivala.
Nagrada festivala ove godine dodjeljuje se Izvo?a?u sa najve?im brojem glasova i to u bruto nov?anom iznosu od 5.000,00 kn. Nagrada ?e biti ispla?ena izvo?a?u putem autorskog ugovora, koji se potpisuje na dodjelli nagrade.

Posebna prava i uvjeti za izvo?a?e natjecatelje

Organizator ?e svakom pozvanom izvo?a?u omogu?iti:
- Putne troškove za jedno vozilo u visini odre?enoj parametrima troškova po:
  Michelin web road ruti  http://www.viamichelin.com/web/Routes
- Festivalsku akreditaciju sa kojom je mogu?e prisustvovati svim nastupima festivala
- Bon za besplatni obrok (ru?ak ili ve?eru), 3 besplatna pi?a po ?lanu sastava na dan nastupa
- Besplatni smještaj za dan nastupa u privatnom apartmanu,
- Koordinatora smještaja i nastupa,
- Poseban popust na bonove za topli obrok, pi?e i smještaj u slu?aju da izvo?a? koji nije prošao u finale odlu?i ostati više dana na festivalu.

U slu?aju da bilo koji takmi?ar ima manje od 18 godina, u?eš?e na festivalu ?e mu biti omogu?eno uz prisutnost roditelja, zakonskog staratelja ili uz ovjereno roditeljsko dopuštenje punoljetne osobe koja preuzima odgovornost za maloljetnu osobu. Osobe mla?e od 15 godina ne?e mo?i nastupiti na festivalu.

Svi izvo?a?i pozvani na nastup ?e prilikom potvrde nastupa morati pripremiti popis opreme koju nose sa sobom i opreme koja im je potrebna - tzv. "Raider", o ?emu ?e biti naknadno obaviješteni od strane organizatora festivala i koordinatora.

Organizator zadržava prava izmjene svih uvjeta i pravila te programa festivala, a iste ?e ukoliko bude potrebno pravovremeno objaviti na službenim stranicama festivala.

Prijavnica Izvo?a?a

Klikni za download prijavnice!
Ispis