Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character

Tre?i RMF

U Rovinju se izme?u 27. i 31. prosinca 2011. održala tre?a edicija Rovinj Music Festival-a, me?unarodnog festivala kreativnog glazbenog stvaralaštva. Te godine je organizacijski odbor doživio bitne promjene, novi upravni odbor ?ine predstavnici tri glazbena poduze?a s podru?ja grada Rovinja: Apeiron d.o.o., Studio DP i Studio L.A., ?ime organizacija festivala dobiva novu snagu i poja?ani entuzijazam u afirmiranju RMF-a kao jednog od najbitnijih glazbenih doga?aja u Hrvatskoj.
Osim medijske pozornosti, najuspješniji izvo?a?i prema ocjeni publike i stru?nog žirija imaju priliku osvojiti glavnu nagradu - besplatnu produkciju nosa?a zvuka i ugovor s izdava?kom ku?om Apeiron.
Festival se po tre?i put organizirao s intencijom sudjelovanja izvo?a?a iz RH i okolnih zemalja. Program festivala je u cijelosti preba?en na glavnu pozornicu gdje natjecatelji nastupaju pred brojnom publikom nakon afirmiranih izvo?a?a i da prezentiraju svoj rad široj javnosti i dobiju potrebnu medijsku pozornost. Osim medijske pozornosti, najuspješniji izvo?a?i prema ocjeni publike i stru?nog žirija imali su priliku osvojiti glavnu nagradu – besplatnu profesionalnu produkciju nosa?a zvuka i potpisan ugovor s izdava?kom ku?om Apeiron, koju je osvojio zagreba?ki band DavidiaN.

Festval je ugostio bogat revijalni program u kojem su sudjelovati velike zvijezde glazbene scene (Goran Bare i Majke, TBF, Hladno pivo, Massimo Savi?...).

Drugi RMF

Održan je u prosincu 2010. godine. Trodnevna manifestacija prvo se proširila na pet dana, gdje su prva tri dana bila rezervirana za službeni dio festivala kroz natjecanje 70-ak neafirmiranih autorskih izvo?a?a na više od 20 lokacija u strogom centru Rovinja i revijalnom dijelu programa u glavnom šatoru na trgu te u kazalištu Gandusio. Tako?er je u Multimedijalnom centru grada Rovinja organiziran i sajamski prostor s raznim izlaga?ima glazbene i rasvjetne opreme kao i svega vezanog uz glazbenu produkciju. ?etvrti je dan bio rezerviran za umirovljenike i sve potrebite grada Rovinja koji su od organizatora dobili besplatni obrok, a zadnji se dan godine sa doma?im snagama urnebesno do?ekala i Nova 2011. koja je još jedan dokaz uspješnosti festivala. Ukupno sa svim aktivnim sudionicima posje?enost svih 5 dana festivala opravdala je visoko o?ekivanih 8300 posjetitelja.


Prvi RMF

Održan je u prosincu 2009. godine. Trodnevna manifestacija je s vrlo oskudnim budžetom i na samo jednoj lokaciji uspjela ugostiti 19 neafirmiranih i afirmiranih glazbenih sastava i samostalnih izvo?a?a iz Rovinja. S vrlo skromnim marketinškim prora?unom i materijalima, manifestacija je uspjela privu?i tisu?u posjetitelja. Osim toga, festival su popratili i odre?eni mediji što je stvorilo dobar po?etni temelj za organizaciju RMF-a 2010.g.
Ispis