Parkiralište Lokva

Uredovno vrijeme 0-24h


Vrijeme parkiranja: Cijena:
do 30 minuta 1 kn
do 60 minuta 5 kn
Svaki sljedeći sat preko 60 minuta 15 kn
  • u cijenu je uključen pdv.
  • korisnik usluge dužan je istaknuti tiket na vidljivom mjestu sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.
  • naknada za izgubljeni tiket: 100,00 kn.
  • davatelj usluge je dužan izdati račun, a korisnik usluge uzeti račun.
  • neizdavanje i neuzimanje računa je kažnjivo.
  • za vozilo i predmete ne odgovaramo.
  • plaćanje je moguće i putem mobilnih telefona!

Lokacija:


Ispis