Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character

RMF 2012. je festival glazbenog izvo?enja uživo koji natjecateljima omogu?uje nastupanje na velikoj pozornici nakon afirmiranih izvo?a?a gdje imaju priliku predstaviti se pred ve?im brojem posjetitelja, te pojaviti se na Kompilacijskom nosa?u zvuka RMFestivala. Zbog specifi?nosti festivala i brojnog odaziva izvo?a?a, RMF privla?i brojne posjetitelje, novinare i osobe iz glazbene industrije.

Svi posjetitelji koji nisu iz Rovinja smješteni su u privatnim ili hotelskim kapacitetima.

Osim navedenog, festival ima i izražen kulturni zna?aj za gra?ane Rovinja jer se u tom blagdanskom periodu niti ove godine ne?e doga?ati zna?ajnije kulturne manifestacije.

Ispis