Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1045. Error 9: Invalid character

Gradski trg i Carera

GRADSKI TRG

Trg M.TitaZanimljiv po svojoj ljepoti i posebnostima. S jedne strane zgrade venecijanskog stila a s druge, zgrade koje nas vra?aju u povijest, u umjetni?ko arhitektonski krug trš?ansko austrijskog stila. Gradska ura iz sredine XIX st. sa mleta?kim lavom, simbolom Serenissime koji se nalazio na kuli gradskih vratiju u blizini pala?e "Califfi". Tu je i relativno nova fontana, izgra?ena 1959., u kojoj se kupaju i utažuju žed mnogobrojni gradski golubovi.

Sa malog mola redovito, barem ljeti, brodice prevoze mnogobrojne turiste na dva najljepša i najve?a rovinjska otoka - Sv Katarinu i Sv. Andriju. Na Trgu m. Tita, u prekrasnoj baroknoj gra?evini s kraja XVII. st., nekad vlasništvo obitelji Califfi, smješten je Zavi?ajni muzej Grada Rovinja.

CARERA

CareraSa Gradskog trga dolazimo u, poslije Grisie, najreprezentativniju rovinjsku ulicu. To je svakako Carera - urbanizirana u drugoj polovici XVII. st.

Danas, najfrekventnija ulica sa mnoštvom malih prodajnih prostora interpoliranih u stare ulaze, konobe i volte. U centralnom dijelu ulice nalazi se barokna crkvica Sv. Karla Borromea, danas privatna galerija. Kojih pedesetak metara dalje, na Trgu Campitelli, nalazi se pala?a Milossa, podignuta u XVIII.st., danas sjedište Zajednice Talijana Grada Rovinja.

Carera izlazi na Trg na lokvi na kojem se nalazi najstarija sakralna gra?evina u Rovinju - crkvica Presvetog trojstva, a sa kojeg možemo krenuti: prema jednom od mnogobrojnih kupališta južne obale, prema pošti ili Domu zdravlja, prema Puli, Pazinu ili Pore?u ... 


 

Preuzeto sa: www.rovinj.hr

Ispis